Laboratorij Pogovori se sam s seboj

Pričetek: 22. januar 2020 med 17. in 22. uro

Termini se nadaljujejo do decembra 2020: vsako predzadnjo sredo v mesecu.

Komunikacija je pomembna na vsakem koraku življenja in za vse ljudi. Večja fleksibilnost, ki jo prinašajo komunikacijske veščine, pripomore k hitrejšemu reševanju konfliktov v človeku in v odnosih.  Kadar razvijamo komunikacijo po vrednotah mediacije, to je, da imamo vsi prostor za komuniciranje, je veliko večja možnost, da se bodo dogovori in pogovori speljali z manj konfliktov, do njih sploh ne bo prišlo, če pa že, se bodo nesoglasja reševala sprotno in ne bodo več konflikti, ampak samo hitra in jasna komunikacija.

Komunikacija je temeljno človeško orodje in osnovni del človeške strukture. Veščina, ki nastaja in se oplaja celo življenje in tudi po njem. Človeku omogoča interakcijo navznoter med njegovimi osnovnimi potenciali ali vrlinami in interakcijo navzven z ljudmi in drugimi živimi bitji. Bolj kot je človek ozaveščen in izmojstren v komunikaciji navznoter, bolj kvalitetno se bo to odražalo tudi v odnosih.

Zakaj laboratorij?
Ker je komunikacija alkimistični proces v katerem skuhamo svoje življenje. Svoje potenciale raziskujemo, prerazporejamo, preobražamo in jih uporabimo po ravno pravem receptu svoje namere, da naše življenje manifestira izraz duše in duha. Kadar je proces opolnomočen z ljubeznijo, so izpolnjeni vsi pogoji, da živimo v radosti.

V Laboratoriju Pogovori se sam s seboj se podrobno poglabljamo v posamezne teme in področja osebnosti in kako osebnost uskladiti z dušnim zapisom ter ga živeti v vsakdanjem življenju. Je trening poznavanja lastnih potencialov. Učenje, kako na vseh ravneh poskrbimo za svoje potrebe in znamo uporabiti potenciale v pravem trenutku in pravih kombinacijah. Je trening vsenivojske komunikacije. Posameznik se opolnomoči v poznavanju sebe ter razvije svojo avtentično naravo. To mu omogoča samoizpolnitev, zadovoljstvo in ustvarjalnost, posledično pa  tudi njemu primerno zaposlitev, s tem materialno varnost in ustvarjalnosti polno življenje.

Laboratorij  Pogovori se sam s seboj zajema 50 ur in je razporejen na 10 srečanj po 5 ur. Od 22.januarja 2020 do decembra 2020, z odmorom med počitnicami.

Cena programa je 600€, možnost plačila na dva obroka. 

Laboratorij poteka vsako predzadnjo sredo v mesecu med 17. do 22. uro.

Studio Anja Slapničar, Tržaška cesta 36, Ljubljana

Začetek: 22. januar 2020

Za podrobne informacije pišite na barbara.novak444@gmail.com 

Število mest je omejeno.

 

Delavnico vodi Barbara Novak.
Barbara je iz vseh izkušenj, ki jih je pridobila s petindvajsetletno prakso dela z ljudmi in za ljudi, razvila več programov. V program Pogovori se sam s seboj je vključila tehnike vsenivojske komunikacije in razvijanje orodij za samopomoč in opolnomočenje posameznika ter vzpostavljanja stanja avtentičnosti. Praktikant  napreduje iz osebnostne ravni do dušnega zapisa in se uči kako dušni zapis živeti v vsakdanjem življenju.

Več o Barbari Novak najdete tukaj.