We invite you to join our 4-week workshop where we will be collecting and processing local clays and later testing and developing claybody mixtures. We will then use those to create our own functional ceramics.

Location: Anja Slapničar Studio, Tržaška cesta 36, 1000 Ljubljana

Date: every Monday from 29 May until 19 June 2023, between 17:00 and 20:00

Price: 350€ / person

To apply: studio@anjaslapnicar.com

First meeting: We will begin the workshop in the Dolenjska region, where we will search for and collect local clay and learn to identify local geology.

Second meeting: All the rest of our sessions together will be spent in our studio in Ljubljana, where we will first prepare the collected materials for further use and make primary tests.

Third meeting: We will begin by analysing primary tests, based on which we will prepare the second batch of tests with some additional materials.

Fourth meeting: We will analyse tests again and then prepare a few selected ones to make bigger batches of claybodies and glazes. We will use those to create our own pieces using the handbuilding technique of pinching. Lastly we will glaze them. They will be fired at high temperatures to ensure their functional use.

The workshop is suitable for both beginners and experienced potters.

To apply and for more information write us to: studio@anjaslapnicar.com

ALKIMIJA GLINE

Vabljeni na poglobljeno, 4-tedensko delavnico nabiranja in priprave lokalne gline. Tekom srečanj bomo glino testirali in razvili v primeren material, iz katerega bomo na koncu izdelali svoje izdelke.

Datum: vsak ponedeljek od 29. maja do 19. junija 2023, med 17. in 20. uro

Časovni obseg: 4 srečanja po 3 ure, skupaj 12 ur

Lokacija: studio Anja Slapničar, Tržaška cesta 36, 1000 Ljubljana

Cena: 350€ / osebo

Prijava: studio@anjaslapnicar.com

Prvo srečanje: Z delavnico bomo 29. maja 2023 pričeli na terenu na Dolenjskem, kjer bomo iskali in nabirali materiale ter se naučili prepoznavati lokalno geologijo.

Drugo srečanje: Vsa preostala srečanja bodo potekala v studiu v Ljubljani, kjer bomo na drugem srečanju najprej predelali nabrano glino, jo pripravili za nadaljno uporabo in izdelali primarne teste materialov.

Tretje srečanje: Srečanje bomo začeli z analizo primarnih testov z drugega srečanja, na podlagi katerih bomo pripravili drugo serijo testov, tokrat z dodanimi drugimi materiali.

Četrto srečanje: Tudi tokrat bomo začeli z analizo odžganih testov in nato pripravili izbrane gline oziroma mešanice glin in glazur z dodanimi elementi. Iz pripravljenih glin bomo oblikovali svoje izdelke z uporabo ročne tehnike ščipanja in jih nato poglazirali. Vsi izdelki bodo odžgani na visoki temperaturi, da bodo primerni za domačo uporabo.

Delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi izkušene.

Za prijavo in več informacij nam pišite na: studio@anjaslapnicar.com