HANDBUILDING VASES WITH LOCAL GEOLOGY

We are inviting you to join our 5-week workshop, where we will be handbuilding vases. By using coil and strip building techniques we will first begin with smaller vase formats and then be able to gradually build our way to larger ones. We will decorate them with local sands and slips.

Vases will be then fired at high temperature as stoneware.

The workshop is suitable for both beginners and advanced ceramicists, who want to try working with our materials.

WHEN: five Wednesdays between 3rd and 31st May 2023, between 17:00 and 20:00

WHERE: Anja Slapničar Studio, Tržaška cesta 36, Ljubljana

PRICE: 250€

For more info and to apply: studio@anjaslapnicar.com

DELAVNICA: VAZE VELIKEGA FORMATA

DELAVNICA IZDELAVE VAZ IZ LOKALNE GEOLOGIJE

Vabimo vas na 5 delno delavnico izdelave vaz, kjer jih bomo izdelovali z dvemi različnimi ročnimi tehnikami. Poslužili se bomo gradnje iz kačic in trakov. Pri tem bomo uporabili lokalne peske in slipe – premaze narejene iz lokanlih glin. Pričeli bomo z manjšo vazo in tekom srečanj gradili do večjih velikosti.

Vaze bomo odžgali na visoki temperaturi kot kamenino. 

Delavnica je primerna za začetnike in profesionalne keramike, ki želijo priti v stik z našimi materiali.

KDAJ: pet sred med 3. 5. in 31. 5. 2023, od 17. do 20. ure

KJE: studio Anja Slapničar, Tržaška cesta 36, Ljubljana

CENA: 250 eur

Prijave in info: studio@anjaslapnicar.com