Razstava akvarelov v treh dejanjih

8. februar – 22. marec 2024

Na Prešernov dan, 8. februarja 2024, v Studiu Anja Slapničar slovenski kulturni praznik obeležimo z odprtjem razstave akvarelov Tee Pristolič. Vabimo vas, da se nam pridružite od 17. ure naprej.

Prvič bodo razstavljene jesenske impresije in sanjske krajine ter abstrakcije s tankimi glinenimi nanosi
 – z dodanimi naravnimi odtenki in leskom mineralov. Na ogled in v odkup bodo tudi ostale abstrakcije, »dela iz skicirke«, ki so poleti 2023 gostovala v manjši gverilski Galeriji 80 cm v ljubljanskem okolišu, kjer avtorica živi in ustvarja, ter izbrane slike z njene nedavne razstave v Botaničnem vrtu v Ljubljani.

»Z raznovrstnim razponom del lanskoletnega ustvarjalnega zanosa tokrat drugače vstopam v prostor zgodnjih razstiranj svoje nove Poti, ki jo počasi prizemljujem ter mestoma združujem z delovanji in izdelki tega krasnega studia, vedno bolj pa tudi z glino, ki vstopa v moja dela kot osnovni element ali spremljava. Razstava je tudi poklon vzajemnemu oplajanju in spodbudi, pogumu raziskovanja globin nevidnega ter nov korak sodelovanja.«

– Tea Pristolič

Razstava je prodajna in se bo razpirala, spreminjala ter izrazila v treh dejanjih in različnih oblikah, sodelovanjih, prostorih.

[I. dejanje – SMER POTI]

V četrtek, 8. februarja 2024, odpremo vrata studia na Tržaški cesti 36 v Ljubljani dvakrat, vsakič s spremljavo cvetličnih esenc:

  • ob 17. uri vabljeni na uglasitev in (vp)ogled z avtorico
  • ob 18. uri na odprtje razstave in druženje.

Vstop je prost, prijazno vabljene, vabljeni.

Razstava akvarelov Tee Pristolič P O T / O V A N J E  je do 22. marca 2024 na ogled v zasebnem Studiu Anja Slapničar, na Tržaški cesti 36 (1. nadstropje) v Ljubljani, in je prosto dostopna po predhodnem dogovoru na studio@anjaslapnicar.com.
Za posamezne dogodke je zaradi narave izvedbe in prostora potrebna predhodna prijava in kotizacija, kar je/bo navedeno v samem opisu. Dobrodošle, dobrodošli.

THE PATH / THE TRAVEL; Tea Pristolič

Watercolour exhibition in three acts

8 February – 22 March 2024

On Prešeren Day, 8 February 2024, Studio Anja Slapničar marks this Slovenian cultural holiday with the opening of an exhibition by Tea Pristolič and a small floral tea ceremony. Our doors open at 5 p.m., warmly welcome.

Autumn impressions and Dreamscapes, along with a few abstractions, enriched by thin layers of clay, will all be on show for the first time. A pile of other abstractions, “works from the sketchbook” which were exhibited throughout summer of 2023 in a small guerilla Gallery 80 cm in artist’s neighbourgood in Ljubljana, will also be displayed and available for purchase, as well as a selection of paintings from her recent exhibition at the Botanical Garden in Ljubljana.

»With a diverse range of watercolours that reflects last year’s enthusiasm and expression I re-enter this space from a different viewpoint as I am finally grounding ideas and intentions of my new Path, far more creative and aligned. Bit by bit I combine my work with activities and products of this wonderful studio, more and more I experiment with clay that is stepping into my works as a basic element or accompaniment. This exhibition is also a tribute to mutual support and motivation, to our courage to explore the depths of the invisible, and as such also a next step in our cooperation.”

– Tea Pristolič

The exhibition will expand, change and express itself through three acts and various forms, collaborations, spaces.

[The first act – THE DIRECTION]

On Thursday, 8 February 2024, we open the doors twice, each time accompanied by floral tea essences:

  • at 5 p.m. you are invited for a tuning and an in-depth talk with the author,
  • at 6 p.m. welcome to the opening of an exhibition and a small gathering.

You are cordially invited. Entry is free.

The exhibition of watercolours by Tea Pristolič T H E   P A T H / T H E   T R A V E L is on view until 22 March, 2024 in the private ceramic Studio of Anja Slapničar at Tržaška 36 (1st floor) in Ljubljana. Visiting is possible by prior arrangement at studio@anjaslapnicar.com. Some of the events that are to follow require registration and fee. Warmly welcome.