Workshop

Clay Alchemy

Clay Alchemy

We invite you to join our 4-week workshop where we will be collecting and processing local clays and later testing and developing claybody mixtures. We will then use those to create our own functional ceramics.

First meeting: We will begin the workshop in the Dolenjska region, where we will search for and collect local clay and learn to identify local geology.

Second meeting: All the rest of our sessions together will be spent in our studio in Ljubljana, where we will first prepare the collected materials for further use and make primary tests.

Third meeting: We will begin by analysing primary tests, based on which we will prepare the second batch of tests with some additional materials.

Fourth meeting: We will analyse tests again and then prepare a few selected ones to make bigger batches of claybodies and glazes. We will use those to create our own pieces using the handbuilding technique of pinching. Lastly we will glaze them. They will be fired at high temperatures to ensure their functional use.

The workshop is suitable for both beginners and experienced potters.


When
Every Monday, 29th May to 19th June 2023,
17:00 – 20:00

Where
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Price
350€ / person

More info and apply to
studio@anjaslapnicar.com →

ALKIMIJA GLINE

Vabljeni na poglobljeno, 4-tedensko delavnico nabiranja in priprave lokalne gline. Tekom srečanj bomo glino testirali in razvili v primeren material, iz katerega bomo na koncu izdelali svoje izdelke.

Prvo srečanje: Z delavnico bomo 29. maja 2023 pričeli na terenu na Dolenjskem, kjer bomo iskali in nabirali materiale ter se naučili prepoznavati lokalno geologijo.

Drugo srečanje: Vsa preostala srečanja bodo potekala v studiu v Ljubljani, kjer bomo na drugem srečanju najprej predelali nabrano glino, jo pripravili za nadaljno uporabo in izdelali primarne teste materialov.

Tretje srečanje: Srečanje bomo začeli z analizo primarnih testov z drugega srečanja, na podlagi katerih bomo pripravili drugo serijo testov, tokrat z dodanimi drugimi materiali.

Četrto srečanje: Tudi tokrat bomo začeli z analizo odžganih testov in nato pripravili izbrane gline oziroma mešanice glin in glazur z dodanimi elementi. Iz pripravljenih glin bomo oblikovali svoje izdelke z uporabo ročne tehnike ščipanja in jih nato poglazirali. Vsi izdelki bodo odžgani na visoki temperaturi, da bodo primerni za domačo uporabo.

Delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi izkušene.

Datum
Vsak ponedeljek, od 29. maja do 19. junija 2023,
med 17. in 20. uro

Časovni obseg
4 srečanja po 3 ure, skupaj 12 ur

Lokacija
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Cena
350€ / osebo

Več informacij in prijave na
studio@anjaslapnicar.com →

SUBSCRIBE
TO KNOW
Get updates on:
  • Workshops announcements
  • Intersting new articles on geology & ceramics
  • New ceramics added to shop