1-on-1 Workshop

Clay & Secrets of

Wheel throwing

Clay & Secrets of Wheel Throwing

5-week workshop on clay wheel throwing 1-on-1

Workshop includes

 • • Short presentation and explanation on clay
 • • Display of clay wheel thowing: cylinder, bowl, plate
 • • Practical teaching of student with instructions and support
 • • Display of trimming and practical instructions
 • • Short presentation and explanation of glazes
 • • Practical teaching on basic glazing techniques
 • • Material, tools and 2 firings of made pieces

Appointments

Sessions take place by appointment and are fitted to best suit the individual.

*After every session the tools are cleaned (15min). Additional sessions are available by arrangement.

Workshop description

Clay is material, wheel a tool. Workshop gives you knowledge of both and connects understanding of material with physics of the wheel. Theory is put into practice; first part as a demonstration, second part by teaching the student to control the clay on the wheel with accompanying instructions and support.

Workshop touches on 8 main processes which are first explained and demonstrated, after that the student tries to convert it from the head into the hands. There is emphasis on each of main points and movements: wedging, centering, making a hole and shaping a cylinder, bowl & plate. Teaching captures also trimming and glazing as part of the process.

Workshop can be attended by total beginners and also intermediate ceramics that would like to enhance their knowledge. Workshop knowledge level and speed of teaching are set individually.

Tools, material and 2 firings (bisque and stoneware) of one unit in kiln are included in price.


Mentor
Anja Slapničar

Time
By appointment

Time range
5x 2 full hours (1x per week) = 10 hours

Location
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Price
290€ / person

More info and apply to
studio@anjaslapnicar.com →

GLINA IN SKRIVNOSTI VRTENJA

5-tedenski tečaj oblikovanja gline na vretenu 1 na 1

Tečaj zajema

 • • Kratko predavanje in obrazložitev o glini
 • • Demonstracija oblikovanja gline na vretenu: valj, skleda, krožnik
 • • Praktično poučevanje tečajnika s spremljajočimi navodili in podporo
 • • Demonstracija struženja in praktično poučevanje
 • • Kratko predavanje in obrazložitev o glazurah
 • • Praktično poučevanje o osnovnih tehnikah glaziranja
 • • Material, orodje in 2 peki izdelkov

Termini

Termini tečajev potekajo po dogovoru in se prilagodijo posamezniku.

*Po koncu vsakega srečanja se očisti orodje (15min). Možnost dodatnih terminov po dogovoru.

Opis tečaja

Glina je material, vreteno orodje. Tečaj zagotovi znanje obeh in poveže poznavanje sestave materiala in fizike vretena. Teorijo se zaokroži v praktično izvedbo; v prvi stopnji kot demonstracijo, v drugi stopnji pa kot poučevanje tečajnika obvladovanja gline na vretenu s spremljajočimi navodili in podporo.

Tečaj se dotakne 8 poglavitnih procesov, kjer se najprej obrazloži ter demonstrira, nato pa jih skuša tečajnik in glave prenesti v roke. Poudari, ustavi in ponovi se vsaka mejna točka in gib: gnetenja, centriranja, formiranja luknje in pravilnega valja, sklede ter krožnika. Učenje zajame tudi struženje in glaziranje.

Tečaj je primeren za popolne začetnike ali poznavalce, ki bi želeli nadgraditi svoje znanje. Stopnja zahtevnosti in hitrost poučevanja se prilagodita posamezniku.

Orodje, material in 2 peki (biskvitna in kameninska) ene enote v peči so vključeni v ceno.

Mentor
Anja Slapničar

Termini
Po dogovoru

Čas trajanja
5x po 2 polni uri (1x na teden) = 10 ur

Lokacija
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Cena
290€ / osebo

Več informacij in prijave na
studio@anjaslapnicar.com →

SUBSCRIBE
TO KNOW
Get updates on:
 • Workshops announcements
 • Intersting new articles on geology & ceramics
 • New ceramics added to shop