Workshop

Creating Tiles
From Local Geology

Creating Tiles From Local Geology

We invite you to join us in Ljubečna for a three day workshop creating our own tiles from local geology. The workshop will be held at the Cigonce Mehulj estate, where they, to this day, produce and fire bricks in traditional way and fire in traditional kiln. Read more about the estate and their practice here (in Slovene).

The workshop will be led by Vid Hojnik, the owner of Cigonce Mehulj estate, Tatjana Hlačer, researcher of traditional ceramics and Anja Slapničar, researcher of local geology.

On the first day we will produce tiles from the Ljubečna local clay, using different traditional techniques. We will press clay into plaster moulds and wooden frames, as well as trying out the slab technique.

On the second day we will explore techniques of decorating the tiles by using different stamps, the intarsia technique and creating relief with plaster moulds.

On our last day we will finish the tiles by painting on them with brushes and stencils, for which we will use engobes made from local clays.

It is possible to attend just one day of the workshop. The price for one day attendance is 120€ / person.

The workshop is suitable for both beginners and experienced potters.


When
21 – 23 July 2023
8:00 – 18:00, with break for lunch

Where
Cigonce Mehulj estate
Cesta na Ljubečno 43, 3000 Celje

Price
350€ / person
120€ for one day attendance

More info and apply to
studio@anjaslapnicar.com →

IZDELAVA PLOŠČIC IZ LOKALNE GEOLOGIJE

Vabimo vas, da se nam pridružite v Ljubečni na tri-dnevni delavnici izdelovanja ploščic. Delavnica bo potekala na posestvu opekarne Cigonce Mehulj, kjer še danes na tradicionalen način izdelujejo in žgejo opeke. Vabljeni, da si preberete več o opekarni tukaj.

Delavnico bodo vodili Vid Hojnik, lastnik opekarne Cigonce Mehulj, Tatjana Hlačer, raziskovalka tradicionalne keramike ter Anja Slapničar, raziskovalka lokalne geologije.

Prvi dan bomo iz lokalne gline iz Ljubečne izdelovali ploščice v različnih tradicionalnih tehnikah. Preizkusili se bomo v oblikovanju s pomočjo mavčnega kalupa in lesenega okvirja, valjanja in rezanja plošč.

Drugi in tretji dan bosta namenjena dekoraciji ploščic. Drugi dan bomo spoznali tehnike odtiskovanja v glino s štampiljkami, ustvarjanja vzorcev s tehniko intarzije (odvzemanja) ter ustvarjanja reliefa z dodajanjem gline.

Tretji dan bomo ploščice poslikali z engobami iz lokalnih glin, kar bomo dosegli s čopiči in šablonami.

Možna je enodnevna udeležba na kateremkoli dnevu delavnice. Cena za en dan znaša 120€ / osebo.

Delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi izkušene.

Kdaj
od 21. do 23. julija 2023
od 8.00 do 18.00 ure, z odmorom za kosilo

Kje
opekarna Cigonce Mehulj
Cesta na Ljubečno 43, 3000 Celje

Cena
350€ / osebo
120€ za enodnevno udeležbo

Več informacij in prijave na
studio@anjaslapnicar.com →

SUBSCRIBE
TO KNOW
Get updates on:
  • Workshops announcements
  • Intersting new articles on geology & ceramics
  • New ceramics added to shop