Intensive Workshop Glaze Alchemy

Intensive Workshop: Glaze Alchemy

We are inviting you to an intensive, 25-hour workshop of preparing glazes for ceramics, where we will discover the composition of glazes and develop our own glaze recipes through the understanding of the materials.

During our 5 sessions together we will address:

 • • materials sourcing
 • • reading cartographic representations of Earth surfaces
 • • basic glaze ingredients of commercial origin
 • • basic glaze ingredients collected in our local surroundings
 • • characteristics and qualities of these ingredients
 • • reading and developing our own recipes
 • • testing recipes
 • • analyzing and improving recipes
 • • different glazing techniques

On our first day we will learn about basic elements that are typically found in glaze recipes, both commercial and those we can locally collect ourselves. This will give us a reference framework within which we can recognize their role in glazes and how they behave.

On the second day we will continue by preparing materials for future testing and developing recipes, which means processing different clays and making primary tests.

Third day will be dedicated to analyzing our primary tests and then later on developing basic recipes using the line blend technique of mixing two materials.

On the fourth day we will again spend some time analyzing the tests from the previous day and then create more by using the triaxial blend technique. Additionally we will make a few more tests of selected glazes to test additions of different pigments.

On our last, fifth day we will first learn how to read topographical and geological maps as our basic guides to determine where to find materials in nature. We will then summarize and analyze all the results and suggest improvements. We will form a round table of discussion which will allow time for addressing some final questions.

The workshop is suitable for both beginner and advanced participants.

Date
Every day from 19th – 23rd February 2024,
10:00 – 18:00 (with a break for lunch)

Time range
5 days for 5 hours, total 25 hours

Location
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Price
430€ / person

Registration is confirmed with the payment of the first half of the workshop fee. Second half of the workshop fee is settled upon arrival to the first meeting.

In case of cancellation we keep 20% of the workshop fee that has already been paid.

More info and apply to
studio@anjaslapnicar.com →

INTENZIVNA DELAVNICA: ALKIMIJA GLAZURE

Vabimo vas na intenzivno, 25-urno delavnico priprave glazur, kjer bomo preko razumevanja materialov spoznavali sestave glazur in pripravo lastnih receptov.

Na 5 srečanjih bomo obravnavali:

 • • pridobivanje materialov
 • • branje kartografskih prikazov zemeljskega površja
 • • osnovne sestavine glazur komercialnega izvora
 • • sestavine, nabrane v naši neposredni okolici
 • • lastnosti teh sestavin
 • • branje in razvijanje lastnih receptov
 • • testiranje receptov
 • • analiziranje in izboljševanje receptov
 • • različne tehnike glaziranja

Prvi dan se bomo spoznali z množico osnovnih elementov, tako komercialnih, ki so tipični sestavni deli glazur, kot tudi z lokalno nabranimi in s tem pridobili referenčni okvir kako se eni in drugi obnašajo in kakšno vlogo igrajo v glazurah.

Drugi dan bomo pripravili materiale za nadaljno testiranje in razvijanje glazur, kar pomeni procesiranje izbranih glin in pripravo primarnih testov.

Tretji dan bo najprej namenjen analizi primarnih testov, odžganih z 2. srečanja, kar nam bo nato pomagalo pri razvijanju osnovnih receptov oziroma izdelavi linijske mešanice dveh materialov.

Četrti dan bomo nekaj časa ponovno namenili analizi testov in nato izdelali nove teste triosne mešanice z uporabo treh materialov. Dodatno bomo pripravili še nekaj testov izbranih glazur, ki jim bomo primešali različne vsebnosti pigmentov.

Zadnji, peti dan bomo pričeli z branjem topografskih in geoloških kart kot osnovnimi smernicami za iskanje materialov v naravi. Nato bomo povzeli rezultate in predlagali izboljšave. Na koncu si bomo vzeli čas za diskusijo in naslavljanje vprašanj, ki se bodo pojavljala tekom same delavnice.

Delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi izkušene.

Datum
Vsak dan od 19. do 23. februarja 2024, med 10. in 18. uro (z odmorom za kosilo)

Časovni obseg
5 dni po 5 ur, skupaj 25 ur

Lokacija
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Cena
430€ / osebo

Registracija je potrjena s plačilom prve polovice zneska. Druga polovica zneska se poravna ob prihodu na prvo srečanje.

V primeru odpovedi zadržimo 20% plačila, ki je že bilo izvedeno.

Več informacij in prijave na
studio@anjaslapnicar.com →

SUBSCRIBE
TO KNOW
Get updates on:
 • Workshops announcements
 • Intersting new articles on geology & ceramics
 • New ceramics added to shop