Workshop

Large Format Vases

Large Format Vases

HANDBUILDING VASES WITH LOCAL GEOLOGY

We are inviting you to join our 5-week workshop, where we will be handbuilding vases. By using coil and strip building techniques we will first begin with smaller vase formats and then be able to gradually build our way to larger ones. We will decorate them with local sands and slips.

Vases will be then fired at high temperature as stoneware.

The workshop is suitable for both beginners and advanced ceramicists, who want to try working with our materials.


When
Five Wednesdays, 3rd to 31st May 2023,
17:00 – 20:00

Where
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Price
250€

More info and apply to
studio@anjaslapnicar.com →

VAZE VELIKEGA FORMATA

DELAVNICA IZDELAVE VAZ IZ LOKALNE GEOLOGIJE

Vabimo vas na 5 delno delavnico izdelave vaz, kjer jih bomo izdelovali z dvemi različnimi ročnimi tehnikami. Poslužili se bomo gradnje iz kačic in trakov. Pri tem bomo uporabili lokalne peske in slipe – premaze narejene iz lokanlih glin. Pričeli bomo z manjšo vazo in tekom srečanj gradili do večjih velikosti.

Vaze bomo odžgali na visoki temperaturi kot kamenino. 

Delavnica je primerna za začetnike in profesionalne keramike, ki želijo priti v stik z našimi materiali.

Kdaj
Pet sred med 3. in 31. majem 2023,
od 17. do 20. ure

Kje
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Cena
250€

Več informacij in prijava na
studio@anjaslapnicar.com →

SUBSCRIBE
TO KNOW
Get updates on:
  • Workshops announcements
  • Intersting new articles on geology & ceramics
  • New ceramics added to shop