Workshop Wild Clay

Wild Clay

We invite you to join our 15-hour workshop where we will be collecting and processing local clays and later testing and developing claybody mixtures.

Day 1:

We will spend the first day searching for and collecting local clay and learning to identify local geology.

Day 2:

We will start preparing and processing collected clays for further testing and make primary tests.

Day 3:

We will begin by analysing fired primary tests. Then we will test functionality of collected clays by casting them into simple plaster moulds, both raw clays and clays with added local sands.

Day 4:

Based on primary tests we will prepare secondary tests, for which we will learn about line blend technique. We will form them into tiles and fire them.

Day 5:

On our last day we will reflect on best ways to finding and collecting local geology and learn how to read topographical and geological maps as our basic guides to determine where to find materials in nature. We will open the kiln and analyze final tests and suggest improvements. We will place all the collected tests together and discuss it at a round table, which will also allow for addressing final questions and unclarities.

The workshop is suitable for both beginners and experienced potters.


When
Every day from 11th – 15th March 2024,
9:00 – 12:00

Time range
5 days for 3 hours, total 15 hours

Where
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Price
320€ / person

Registration is confirmed with the payment of the first half of the workshop fee. Second half of the workshop fee is settled upon arrival to the first meeting.

In case of cancellation we keep 20% of the workshop fee that has already been paid.

More info and apply to
studio@anjaslapnicar.com →

DIVJA GLINA

Vabljeni na 15-urno delavnico nabiranja in priprave lokalne gline, na kateri se bomo skozi testiranja naučili razvijanja mešanic glin, primernih za uporabo.

Prvi dan:

Z delavnico bomo pričeli na terenu, kjer bomo iskali in nabirali materiale ter se naučili prepoznavati lokalno geologijo.

Drugi dan:

Drugi dan bomo pripravili in sprocesirali nabrane gline za nadaljno testiranje. Pripravili in odžgali bomo primarne teste.

Tretji dan:

Srečanje bomo začeli z analizo primarnih testov. Nato bomo potestirali funkcionalnost nabranih glin z vlivanjem v preproste mavčne kalupe, tako surovih kot glin, ki jim bomo primešali lokalne peske.

Četrti dan:

Na podlagi primarnih testov bomo pripravili še sekundarne in sicer na podlagi tehnike linearnega mešanja. Oblikovali jih bomo v ploščice in jih odžgali.

Peti dan:

Na zadnji dan bomo nekaj časa posvetili teoretični razpravi o branju topografskih in geoloških kart kot osnovnimi smernicami za iskanje materialov v naravi. Odprli bomo peč, analizirali finalne teste in predlagali izboljšave. Vse pripravljene teste tekom delavnice bomo zbrali na kupu in se o njih pogovorili, kar bo omogočilo naslavljanje zadnjih vprašanj in nejasnosti.

Delavnica je primerna tako za začetnike kot tudi izkušene.

Datum
Vsak dan od 11. do 15. marca 2024,
med 9. in 12. uro

Časovni obseg
5 srečanj po 3 ure, skupaj 15 ur

Lokacija
Studio Anja Slapničar,
Tržaška cesta 36,
1000 Ljubljana, Slovenia →

Cena
320€ / osebo

Registracija je potrjena s plačilom prve polovice zneska. Druga polovica zneska se poravna ob prihodu na prvo srečanje.

V primeru odpovedi zadržimo 20% plačila, ki je že bilo izvedeno.

Več informacij in prijave na
studio@anjaslapnicar.com →

SUBSCRIBE
TO KNOW
Get updates on:
  • Workshops announcements
  • Intersting new articles on geology & ceramics
  • New ceramics added to shop